Din felsefesi, tanrının var olduğuna inananlar, tanrının olmadığına(yokluğuna) inananlar ve tanrının asla bilinemeyeceğine inananlar şeklinde 3 grupta özetlenebilir.
Teistler, tanrıya ve onun gönderdiği kurallara, bu kuralların insanlara öğretmekle görevli olan elçilerine (burada elçilerden kastımız peygamberlerdir), bilumum mucizelerine dogmatik bir algıyla inanan ve tanrıyı “dinin kendisi” şeklinde açıklayan düşünce akımının birer temsilcisidirler.
Teistlerden farklı bir grup olan deistler ise tanrının varlığına inanan fakat onun gönderdiği peygamberlere, mucizelerine inanmayan bireylerdir. Bu akıma bağlı olan insanlara göre ise, tanrı evreni var ettikten sonra adeta bir kenara çekilip olana bitene karışmadan yarattığı nesneleri izlemeye koyulmuştur.

Bu 2 gruptan da bağımsız olarak ortaya çıkan bir diğer düşünce akımına sahip bireyler ise ateistlerdir. Onlar için, hiçbir şekilde ne bir düzene ne de içinde bulunulan zamanın kontrolcüsü sayılan bir işlevci yaratıcıya inanma söz konusu değildir. Ateistlerin bu düşüncelerine kendilerince kanıt olarak savundukları görüş ise, iyilik-kötülük algısıdır. Şöyle ki; “mesela elinizde bir masum ve bir suçludan oluşan 2 adet birey var. Bu bireylerin ne kadar masum, ne kadar suçlu olduğunu şüphesiz ki eğer bir tanrı varsa, bunu bütün insanlardan çok o tanrı biliyor. Buna göre, 2 birey insanların adaletine göre yargılansa ve masum olan tarafın haklılığı ispatlanmadığı takdirde haksız konumunda hüküm giymesi, tanrı’nın bilinçli bir suçudur. Böylelikle, dünya varsa cehennem yoktur. cehennem varsa tanrı yoktur.”

Son olarak ise bilinemezciliğin simgesi haline gelen agnostikler din hakkında kendi düşüncelerini açıklamışlardır. Onların savunduğu görüş ise şudur: “Tanrı, o kadar yüce bir soyutluğa sahiptir ki biz aciz insanlar onun kutsallığını, kudretini anlayamayız, bilemeyiz. Dolayısıyla tanrı’nın ne varlığından emin olabiliriz, ne de yokluğundan.”

Din Felsefesinin Temel Soruları

Tanrı’nın varlığı sorusu: Tanrı var mıdır, yok mudur? Onun varlığını ya da yokluğunu gösteren kanıtlar gösterilebilir mi?

Tanrı’nın temel niteliklerinin tanımlanması sorusu: Tanrının evrene aşkın ya da içkin olduğuna ilişkin yaklaşımlar görülür. Tanrı’nın ebedi ve ezeli oluşu, her şeye gücünün yetmesi, yaratılmamış olması, her şeyi bilmesi gibi nitelikleri üzerinde durulur.

Evrenin yaratılıp yaratılmadığı sorusu: Evren yaratılmış bir varlık mıdır? Yoksa yaratılmamış (ezeli ve ebedi) bir varlık mıdır?

Vahyin imkânı sorusu: Tanrı vahiyle insana bir takım bilgiler verebilir mi?

Ruhun ölümsüzlüğü sorusu: Ölüm bir son mudur? Yoksa ölümden sonra bir hayat var mıdır? Sorularına cevap aranır. .

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz