Erdemin Ne Olduğu – Menon, Diyaloglar (Platon)
Sokrates ve öğrencisi Platon, gençlere erdemi öğretmek amacıyla ders veren Sofistlere karşı çıkmıştır. Çünkü onlara göre ilkin erdemin kendisini bilmek gerekmektedir. Platon’un Menon adlı diyaloğlunda Sokrates, erdemin…
Devamı…


John Ruskin – Alain De Botton     CEVIRI: Bilen Kale
John Ruskin (1819-1900), 19.yüzyılın en tutkulu , en duygulu İngiliz sosyal reformcularından biriydi. Kendisi, aynı zamanda, ilk tahlilde, nerdeyse imkansız bir reformcuydu çünkü en önemsediği şey , görünürde – güzellikti – ki…
Devamı…


Kusku konusu edilebilecek seyler hakkinda
Hayatımın ilk yıllarından itibaren bir çok yanlış kanıyı doğru kabul etmiş olduğumun ve o zamandan beri bu derece güvenilmez ilkeler üzerine kurduğum her şeyin de ancak pek kuşkulu ve kesinlikten uzak olduğumun varkına bugün varıyor değilim…
Devamı…


Sorumluluk ve Ben’in Bütünlügü 
Olaylar bölgesinde kendimize veya başkalanna atfettiğimiz az veya çok aldatıcı görünümlerden değil gerçek istencimizden sorumluyuz… Ancak, bir şekilde kendi kendisiyle tartışabilmiş olma ve en azından belirli bir derecede bilinçli ve istenmiş bir eseri, kendini ortaya koyarak
Devamı…


Kendinin Gerceklestirilmesi 
Gerçekleştirmem gereken varlık hangisidir? Bunu şu formülle açıklamıştık: “Durumum ve ödevleri”. Bir insan ne olduğunu anlamak için, onu yalnız olarak ele almamak gerekir. Bir kitle içindeki bir bütünlüktür, bir ailenin içinde doğmuştur…
Devamı…


Devlet ve Demokrasi
Bir ulus, her doğal gerçek gibi, kuşkusuz zamanla birbirlerine az veya çok uyum sağlamış ve dış koşullara kendilerini uydurmuş ve böylece iyi veya kötü belirli bir sağlamlık ve belirli bir denge kazanmış kısmen rastlantısal ve düzensiz olayların bir toplamıdır…
Devamı…


Insanin Sorumlulugu
Eğer gerçekten varoluş, özü önceliyorsa, insan, olduğu şeyden sorumludur. Bu şekilde, varoluşçuluğun ilk girişimi, her insanı olduğu şeyin sahibi olma haline getirmektir ve varoluşunun tüm sorumluluğunu kendine dayandırtmaktır…
Devamı…


Özgürlük ve Eşitsizlik
Eşitsizlik üzerine kurulu bir toplum zorunlu olarak özgürlüğü yadsımaya ve bunun sonucu çatışmalan kışkırtmaya kadar varır. Bu tür bir toplumun degerleri o kadar bozulmuş, ve bu bozukluğu yüceltmek için o kadar donanmıştır ki gerçekleri göremez hale gelir…
Devamı…


Artik Deger
Çalışma gücünün değeri, sürdürülebilmesine veya üretimine gerekli çalışma miktarı ile belirlenir ama bu çalışma gücünün kullanımı yalnızca işçinin fiziksel gücü ve etkin enerjisiyle sınırlıdır. Bir atın gereksindiği yiyecek İle süvarisini taşıyacağı süre birbirinden tamamen…
Devamı…