Ana Sayfa Etiketler Felsefenin dalları

Etiket: felsefenin dalları

Metafizik

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, “fizik bilimlerinin ötesinde kalan” anlamına gelen “metafizik” sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır. İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep,...

Estetik

Estetik, değer teorisi ya da aksiyoloji adı verilen felsefenin bir dalıdır. Duygu ve beğeninin yargılanması olarak da geçen duyusal-duygusal değerleri inceler. Sanat felsefesi ile...

Zihin Felsefesi

Zihin felsefesi, zihin, zihinsel olaylar, zihinsel işlevler, zihinsel özellikler, bilinç ve bunların fiziksel bedenle, özellikle beyinle ilişkilerini inceleyen felsefenin bir alt araştırma koludur. Bedenin...

Hukuk Felsefesi

Kendi içindeki her bir akımca farklı olarak tanımlanan ve içeriği oluşturulan hukuk felsefesi, felsefenin hukuka ilişkin bir alanıdır. Felsefenin temel dallarından bir olan aksiyoloji...

Din Felsefesi

Din felsefesi, tanrının var olduğuna inananlar, tanrının olmadığına(yokluğuna) inananlar ve tanrının asla bilinemeyeceğine inananlar şeklinde 3 grupta özetlenebilir. Teistler, tanrıya ve onun gönderdiği kurallara, bu...

Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesi, felsefenin siyaseti, politik hayatı oluşturan kurumları konu alan, politik toplumları inceleyen disiplinidir. İnsanın toplumla ve politik otoriteyle nasıl bir ilişki içinde olması...

Eğitim Felsefesi

Eğitim felsefesi; eğitimin doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında veya varoluşsal gelişme süreci içinde ele alınabilir....

Ahlak Felsefesi

Ahlak felsefesinin konusu insanın davranışlarını temel alır. İnsanın yalnızca iradeli davranışları ahlak felsefesinin konusuna girer. İstenç dışı davranımlarla ahlak felsefesi ilgilenmez. Ahlak(Moralite): Bir toplumda uyulması gereken kurallar...

Varlık Felsefesi – Ontoloji

Ontoloji ya da varlık felsefesi, temel sorunu varlık olan felsefe disiplinidir. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. “Varlık” ve “varoluş” ayrımını; “Varlık...

Bilim Felsefesi

Bilim felsefesi felsefenin bilimi konu edinen alt dalı ya da disiplinidir. Bu disiplin, bilim doğasına ve özellikle de yöntemlerine, kavramlarına, ön kabullerine ve bu...

EN POPÜLER

RASTGELE